Instrukcja bezpiecznej obsługi 

 
Do bezpieczeństwa podczas użytkowania świec CandleSphere przykłada szczególną uwagę.
Każda świeca zapachowa, nie zależnie od formy czy rodzaju jest opatrzona w krótką instrukcję obrazkową, która w prosty
sposób podpowiada jak dany produkt powinien być używany.

 

 

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu są dzieci i zwierzęta domowe.

 


Nie wolno gasić płomienia wodą.

 


Unikaj wdychania dymu.

 


Należy używać podstawki do świec.

 


Przyciąć knot na około 0,5 -1 cm przed zapaleniem. 

 


Nie należy pozostawić palącej się świecy bez kontroli.

 


Nie przenosić zapalonej świecy.

 


Utrzymać roztopioną powierzchnię parafiny czy wosku czystą od zapałek i innych zabrudzień dla uniknięcia zapalenia.

 


Nie umieszczać świecy w pobliżu źródła ciepła.

 


Nie umieszczać świec w przeciągu.

 


Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 


Należy zostawić przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami. 

 


Palić świece w pozycji pionowej.

 


Każda świeca jest wyposażona w instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki umieszczonej od spodu

Cube 110 ml/ Lux/Aura/Space/Glamour/ Elipse  - 3 cm
Feeling/Dream / Space  - 4 cm
Cube 275 ml / Cube 600 ml /Astro - 5 cm

http://userfiles/Ikony pobierz/naklejki_nowe ENG PL DE.pdf